Сорочак Андрій Петрович

Сорочак
Андрій Петрович

кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 21
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Сорочак Андрій Петрович
elartu Сорочак Андрій Петрович
scopus Сорочак Андрій Петрович
orcid Сорочак Андрій Петрович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Марущак П.Механізми формування мезоструктури поверхневих шарів сталі 15Х13МФ за нормальних та високих температур / П. Марущак, Р. Біщак, М. Бондар, А. Сорочак // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 32-36. — (механіка та матеріалознавство).
 2. Yasniy O. Probabilistic modelling of fatigue crack growth in railway axle/ Yasniy O., Pyndus Yu., Sorochak A., Yasniy V. // 18th European Conference on Fracture: Fracture of Materials and Structures from Micro to Macro Scale. , 2010
 3. Marushchak P.O.a Erratum: To the article "Influence of Temperature on the Impact Toughness and Dynamic Crack Resistance of 25Kh1M1F Steel," by P. O. Marushchak, R. T. Bishchak, B. Gliha, and A. P. Sorochak, Vol. 46, No. 4, pp. 568-572, January, 2011/ Marushchak P.O.a, Bishchak R.T.a, Gliha V.b, Sorochak A.P.a // Materials Science. , 2010 — 1 — ISSN 1068820X.
 4. Дослідження деградації матеріалу осі колісної пари локомотива після експлуатації/ Ясній О., Вухерер Т., Пиндус Ю. [та ін.] // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.105-112. — (механіка та матеріалознавство).
 5. Анализ причин разрушения элементов систем водо- и газоснабжения / Марущак П., Окипный И., Панин С. [та ін.] // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 1. — С.124-129. — (механіка та матеріалознавство).
 6. Оцінювання експлуатаційної деградації матеріалу колектора пароперегрівника ТЕС/ Ясній О., Вухерер Т., Ясній В. [та ін.] // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.7-15. — (механіка та матеріалознавство).
 7. Marushchak P.O.a Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel/ Marushchak P.O.a, Bishchak R.T.a, Gliha B.b, Sorochak A.P.a // Materials Science. , 2011 — vol. 46, no. 4. — 568-572 — ISSN 1068820X.
 8. Yasniy P.V.a b Toughness and failure of heat resistant steel before and after hydrogenation/ Yasniy P.V.a b, Okipnyi I.B.a b, Maruschak P.O.a b, Bishchak R.T.a b, Sorochak A.P.a b // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. , 2011 — vol. 56, no. 2. — 63-67 — ISSN 01678442.
 9. Marushchak P.O. Erratum: Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel (Materials Science (2011) 46:4 (568-572))/ Marushchak P.O., Bishchak R.T., Gliha B., Sorochak A.P. // Materials Science. , 2011 — vol. 46, no. 5. — 709 — ISSN 1068820X.
 10. Maruschak P.O.a Optical-digital diagnostics of localisation of deformation processes in a steel nanocoated specimen/ Maruschak P.O.a, Zakiev I.M.b, Sorochak A.P.a, Maruschak O.V.a // Strength, Fracture and Complexity. , 2012 — vol. 7, no. 4. — 333-339 — ISSN 15672069.
 11. Maruschak P.O. Cyclic crack resistance and micromechanisms of fracture of steel 25Kh1M1F/ Maruschak P.O., Baran D.Y., Sorochak A.P., Bishchak R.T., Yasnii V.P. // Strength of Materials. , 2012 — vol. 44, no. 4. — 410-418 — ISSN 00392316.
 12. Марущак П.О. Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф/ Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 13. Maruschak P.O. Fractodiagnostics of reasons of degradation and failure of steel water pipes/ Maruschak P.O., Sorochak A.P., Maruschak O.V. // Transport Means - Proceedings of the International Conference. , 2012 — 183-186 — ISSN 1822296X.
 14. Пиндус Ю. І.Вплив асиметрії циклу навантаження на швидкість і мікромеханізми росту втомних тріщин у матеріалі осей колісних пар локомотивів / Ю. Пиндус, Андрій Петрович Сорочак // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 2-3. — (Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 15. Марущак П.О.Вплив температури на ударну в’язкість та динамічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф / Марущак П.О., Біщак Р., Гліха В., Сорочак А.П. — с.118-121
 16. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 17. Марущак П.О.Вплив температури на ударну в’язкість та динамічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф / Марущак П.О., Біщак Р., Гліха В., Сорочак А.П. — с.118-121
 18. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 19. Марущак П.О.Комп'ютерний аналіз морфології впорядкуваного рельєфу поверхні сталі 15Х13МФ після імпульсного оброблення лазером / Марущак П.О., Коноваленко І.В., Мочарський В.С., Сорочак А.П., Рабик Б.І. — с.79-86
 20. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 21. Марущак П.О.Комп'ютерний аналіз морфології впорядкуваного рельєфу поверхні сталі 15Х13МФ після імпульсного оброблення лазером / Марущак П.О., Коноваленко І.В., Мочарський В.С., Сорочак А.П., Рабик Б.І. — с.79-86
 22. Сорочак А.П.Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар з урахуванням структурно-механічної неоднорідності / Сорочак А.П. — Тернопіль , 2015 — 20 с.
 23. Сорочак А.П.Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар з урахуванням структурно-механічної неоднорідності / Сорочак А.П. — Тернопіль , 2015 — 133 с.
 24. Ясній П. В.Урахуванням структурної неоднорідності матеріалу осі колісної пари при оцінюванні її залишкового ресурсу / П. В. Ясній, П. О. Марущак, А. П. Сорочак // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 220-224. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
 25. Сорочак А.П.Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар з урахуванням структурно-механічної неоднорідності [Електронний ресурс] / Сорочак Андрій Петрович : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2015 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6748
 26. Сорочак А.П.Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар з урахуванням структурно-механічної неоднорідності / Сорочак А.П. — Тернопіль , 2015 — 20 с.
 27. Крутиголова Б. І.Аналіз підходів до визначення пожежної стійкості будівельних об'єктів / Б. І. Крутиголова, А. П. Сорочак // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 243. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 28. Обід В. М.Реконструкція школи з надбудови 2-поверхів з дослідженням способів підсилення фундаментів / В. М. Обід, А. П. Сорочак // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 142. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
 29. V. O. Dzyura, P. O. Maruschak, I. M. Zakiev, A. P. Sorochak, Analysis of Inner Surface Roughness Parameters of Loadcarrying and Support Elements of Mechanical Systems, International Journal of Engineering (IJE),TRANSACTIONS B: Applications Vol. 30, No. 8, (August 2017) 1170-1175
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола