БІБЛІОТЕКА

Весь фонд науково-технічної бібліотеки університету в єдиному електронному каталозі
Весь фонд НТБ ТНТУ внесений до електронного каталогу, який забезпечує пошук літератури по назві книги, прізвищу автора, видавництву, анотації, авторському коду та УДК. Каталоги бібліотеки – алфавітно-читацький, алфавітно-службовий, систематичний, алфавітно-предметний електронний.

В бібліотеці ведуться: систематична картотека журнальних статей, ТНТУ на сторінках газет, картотека законів та постанов уряду, картотека забезпечення навчальною літературою.
 

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола