РОЗКЛАД

Розклад занять для студентів кафедри будівельної механіки

Пояснення до розкладу: 

Біля кожної пари написано о котрій годині вона починається та закінчується. А поточна пара завжди підсвічується.  Горизонтальна лінія розділяє пари по тижнях (парний чи непарний), а вертикальна – поділ на підгрупи.

БАКАЛАВРИ

Денна форма навчання
Заочна форма навчання

МАГІСТРИ

Денна форма навчання
2020 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола