СТИПЕНДІЇ ТА ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

 Особливості складання рейтингу студентів та реквітизи для оплати за навчання

Стипендія  призначається студентам, відповідно до загального рейтингу

Рейтинг складається за результатами останнього семестрового контролю на підставі підсумкових оцінок з усіх дисциплін, захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики та додаткових балів. За що можна отримати додаткові бали?

  • За наукову та науково-дослідну роботу – участь в студентських олімпіадах, конкурсах, конкурсах наукових робіт, дипломних робіт
  • Участь у наукових конференціях з публікацією тез або публікацією статей
  • Участь у програмах академічної мобільності (навчання закордоном за міжнародними програмами академічних обмінів, академічне стажування, практика за кордоном, участь в Програмі подвійних дипломів, академічне стажування в Україні)
  • Участь у роботі органів студентського самоврядування та органів колегіального управління університетом
  • Спортивно-оздоровчу роботу – участь чи перемога у спортивних змаганнях
Ознайомитись зі своїм рейтингом можна за наступним посиланням.

Вартість навчання та оплата

Актуальна інформація про вартість навчання за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія"  розміщена тут.

Для отримання даних щодо банківських реквізитів для оплати, перейдіть сюди.

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола