ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графіки навчального процесу для денної та заочної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік
Тривалість теоретичного навчання для студентів, що навчаються за  освітнім рівнем «бакалавр»: в осінньому семестрі – 16 тижнів для усіх курсів; у весняному семестрі – 18 тижнів для 1–3 курсів, 12–16 тижнів – для 4 курсу.
Умовні позначення: «д» – дистанційне навчання; «:» – сесія; «=» – канікули; «п» – практика; «м» – виконання магістерської роботи; «н» - виконання наукової роботи; «з» - звіт про виконану наукову роботу; «а» – атестація.