ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графіки навчального процесу для денної та заочної форми навчання на 2020-2021 навчальний рік
Умовні позначення: «д» – дистанційне навчання; «:» – сесія; «=» – канікули; «п» – практика; «м» – виконання магістерської роботи; «н» - виконання наукової роботи; «з» - звіт про виконану наукову роботу; «а» – атестація.
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола