ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ

Графіки навчального процесу для денної та заочної форми навчання 
Умовні позначення: «д» – дистанційне навчання; «:» – сесія; «=» – канікули; «п» – практика; «м» – виконання магістерської роботи; «н» - виконання наукової роботи; «з» - звіт про виконану наукову роботу; «а» – атестація.
Графіки проведення консультацій керівниками та консультантами кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів кафедри будівельної механіки у весняному семестрі 2023-2024 н.р.
Графік проведення консультацій науково-педагогічними працівниками
кафедри будівельної механіки у весняному семестрі 2023-2024 н.р.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола