АСПІРАНТУРА
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів по захисту дисертаційних робіт зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Механіка деформівного твердого тіла це галузь науки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.
Основні напрями досліджень:
  • Загальна теорія моделей деформівних середовищ.
  • Теорія пружності, з урахуванням загальних питань прикладної теорії пружності.
  • Теорія пластичності.
  • Теорія в'язкопружності та повзучості.
  • Механіка полімерів і композиційних матеріалів.
  • Механіка руйнування.
  • Теорія аерогідропружності.
  • Розроблення та вивчення моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки.
Наукові керівники:

Аспіранти:

  • Дивдик Олександр Васильович
  • Басара Микола Андрійович