СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Стажування за кордоном працівників кафедри будівельної механіки тнту
Доктор філософії, доцент кафедри будівельної механіки Ясній В.П. співпрацює з Опольською Політехнікою в рамках академічної програми мобільності Erasmus+
На семінарах кафедри механіки та будови машин, який був організований проректором з наукової роботи, завідувачем кафедри, професором Тадеушом Лагодою, Ясній В.П. доповів про основні напрями наукових досліджень кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Також були представлені результати з оцінювання міцності теплостійких сталей і прогнозування довговічності високотемпературних елементів конструкцій енергетичного призначення. Під час обговорення доповіді висловлена взаємна зацікавленість у розвитку наукової співпраці в галузі механіки деформівного твердого тіла.
Ясній В.П. ознайомився з науковими дослідженнями кафедри механіки та будови машин і науково-дослідним лабораторіями. На запрошення доктора габілітованого, інженера, професора Адама Нісльоного відвідав науково-технологічний парк, де отримав інформацію щодо діяльності парку і основних проектів які реалізуються. Також була можливість ознайомитися із науково-дослідними лабораторіями парку. Значний обсяг наукових досліджень парку присвячений обґрунтуванню тримкої здатності і ресурсу елементів конструкцій різноманітного призначення. Також відбулась зустріч з працівниками відділу міжнародних відносин, де було обговорено основні напрями подальшої співпраці з реалізації програми подвійних дипломів.

Завідувач кафедри будівельної механіки Ковальчук Я.О. та старший викладач Мещерякова О.М. взяли участь в Міжнародному Семінарі для Інститутів будівництва та архітектури який проходив в Люблінській Політехніці. Основною метою семінару була презентація можливостей програм обміну Erasmus+ для студентів та викладачів в провідних вузах Європи. Участь в семінарі взяли представники 14 країн. Доповідачі презентували основні напрями наукових досліджень, програми навчання для студентів, практик, стажувань та подвійних дипломів.

Доцент кафедри будівельної механіки Крамар Г.М. співпрацює з Опольською Політехнікою в рамках академічної програми мобільності Erasmus+.
Проводилось обговорення проблем міцності матеріалів, в т.ч. виготовлених методом порошкової металургії, з проректором з наукової роботи і розвитку Опольської політехніки, завідувачем кафедри механіки і проектування машин, доктором габілітуваним Тадеушем Лагодою, професорсько-викладацьким складом кафедри, а також з аспірантами і студентами.
Крамар Г.М. ознайомилась з оснащенням навчальних і наукових лабораторій кафедр механіки і проектування машин та матеріалознавства. Було обговорено можливості подальшої співпраці у навчальній та науковій областях.
В ході читання лекцій Крамар Г.М. отримала міжнародний досвід викладання спеціальних дисциплін, ознайомилась з досвідом їх викладання у польському університеті.
Спілкування із співробітниками міжнародного відділу – керівником Оксаною Горобець та координаторами програми Erasmus+ від університету Ельжбетою Цєшак та від факультету Малгожатою Взорек сприяло кращому розумінню проблем обміну студентами та викладачами обох університетів, в т.ч. за програмами подвійних дипломів.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола